Opbouw

De opbouw is klassiek: Kennismaken en losmaken, Purgeren, Nog losser maken, Ideegeneratie, Prioriteren en Afronding.  

In circa een halfuur doorloopt de groep:

Kennismaken en losmaken - Het kweken van een groepsgevoel. De deelnemers kennen na afloop niet elkaars naam, maar voelen wel  een zekere lotsverbondenheid. Eventuele schroom om elkaar aan te spreken kent men niet meer. Bij kleinere groepen komt de inhoud meer aan bod. De eerste oefeningen zijn dan niet gericht op het netwerken, maar op het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen.

Purgeren – Het leegtrekken van al die ideeën die al lang in de hoofden van de deelnemers rondzingen.

Losmaakoefening - Na de voor de hand liggende ideeën wordt het tijd om op zoek te gaan naar de meer gewaagde invallen. Niet alleen omdat dit de kans op juweeltjes van ideeën groter maakt, maar ook om de deelnemers te enthousiasmeren. Om hen te laten zien dat een paar minuten de tijd nemen om eens anders tegen een probleem aan te kijken, direct resultaat oplevert.

Ideegeneratie - Vrij denken en praten, voortborduren op elkaar en oordeel uitstellen: de ‘wetten’  van een brainstorm. Doorlopend prikkels om met echt vernieuwende ideeën te komen, met beeldende taal en pragmatisme: ‘Wat zie ik dan? Hoe gaat dat in de praktijk?'

Prioriteren - Niet beslissend voor vervolgstappen, maar om het ‘gevoel’ van de groep te achterhalen. De applausmeter is hiervoor een geschikt en enthousiasmerend instrument.

Afronding – Terugkoppeling van de geopperde ideeën en het benoemen van ‘eigenaren’ bij de ideeën.

 

Bestellen

Om een echte CRASH brainstorm™ te bestellen, neemt u contact op met de SpeakersAcademy en vraagt u naar een CRASH brainstorm™ door Wichert van Engelen.                                                                                                  Lees meer . . .

 

Toepassingen

·         Kick-off sessie van een project

·         Teambuildingsessie van een (nieuwe) afdeling

·         Inspirerende onderbreking van een lange vergadering

·         Korte brainstorm bij grote groepen                                            Lees meer . . .

 

Brainstormen met resultaat

De CRASH brainstorm™ is één van de vele onderwerpen in hét handboek voor de brainstormbegeleider (en de opdrachtgever van een brainstorm):

Brainstormen met Resultaat (en het licht gaat aan).                             Lees meer . . .

 

Een helpende hand bij innoveren

InHet Lampje Linksonder zijn tientallen jaren ervaring van verander-, project-, interim- en innovatie-managers gebundeld. Zet deze specialistische ervaring in bij het opzetten of optimaliseren van uw innovatieproces.                       Lees meer . . .

 

 

Het Lampje Linksonder © 2010