Toepassingen

De crash-brainstorm™ neemt slechts een half uur in beslag en is daarmee minder geschikt voor het genereren van baanbrekende nieuwe ideeën. Maar door het hoge tempo, de vrolijke toon en het prikkelende karakter, worden de deelnemers in een korte tijd geënthousiasmeerd om op een andere manier tegen hun normale vragen en problemen aan te kijken. Door de interactie tussen de deelnemers komen in een sneltreinvaart veel losse ideeën naar voren. Hiermee plant je als het ware ideezaadjes in de hersenen van de deelnemers. De opzet is dan ook uitermate geschikt voor het verhogen van een creatieve en innovatieve cultuur binnen de organisatie.

Toepassingen zijn:

·         Kick-off sessie van een project

·         Teambuildingsessie van een (nieuwe) afdeling

·         Inventarisatie van ideeën binnen project, afdeling of onderzoekscommissie

·         Inspirerende onderbreking van een lange vergadering

·         Korte brainstorm bij grote groepen

·         Energizer bij congres of seminar

·         Opwekken van netwerken bij grotere groepen deelnemers

 

 

Opbouw

De opbouw is klassiek: Kennismaken en losmaken, Purgeren, Nog losser maken, Ideegeneratie, Prioriteren en Afronding.                                   Lees meer . . .

 

Bestellen

Om een echte CRASH brainstorm™ te bestellen, neemt u contact op met de SpeakersAcademy en vraagt u naar een CRASH brainstorm™ door Wichert van Engelen.                                                                                                  Lees meer . . .

 

Brainstormen met resultaat

De CRASH brainstorm™ is één van de vele onderwerpen in hét handboek voor de brainstormbegeleider (en de opdrachtgever van een brainstorm):

Brainstormen met Resultaat (en het licht gaat aan).                             Lees meer . . .

 

Een helpende hand bij innoveren

InHet Lampje Linksonder zijn tientallen jaren ervaring van verander-, project-, interim- en innovatie-managers gebundeld. Zet deze specialistische ervaring in bij het opzetten of optimaliseren van uw innovatieproces.                      Lees meer . . .

 

 

Het Lampje Linksonder © 2010